Elektrikli Motosiklet

  1. Anasayfa
  2. KVKK

KVKK

Elektrikli Motosiklet Elektrikli Motosiklet - - 3 dk okuma süresi
576 0

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET veri sorumlusu sıfatıyla, elektriklimotosiklet.com platformunda yorum yapacak ziyaretçilerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET ile paylaştığınız / paylaşacağınız ad-soyad, e-mail adresi, website adresi ya da diğer kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Yorumlarda paylaşılan kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ‘ilgili kişinin rızası’ hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET (iştirakler ve bağlı ortaklıklar) ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Yukarıda bahsi geçen hakları öğrenmek için www.elektriklimotosiklet.com  linkinde yer alan iletişim formundan bizlere ulaşabilirsiniz.